เล่าเรื่องเหล้า ฉลากรีเจนซี

ฉลากรีเจนซี

เล่าเรื่องเหล้า ฉลากรีเจนซี

เรื่องของฉลาก รีเจนซี ในอดีต และ ปัจจุบัน เคยสังเกต อ่านดูที่ฉลากเหล้าไหมครับ คำว่า Grape เป็นเหล้าฉลากเก่า และ ทำจากองุ่นจริง ส่วนฉลากที่ ไม่มี คำว่า Grape แต่มีคำว่า thai brandy แสดงว่า…